גער

גער
גְּעַר(b. h. גָּעַר) to shout, to rebuke. Targ. Zech. 3:2 ed. Lag. (ed. יְזֵיף).Kidd.81b רחמנא נִגְעַר ביהוכ׳ the Lord rebuke Satan. Gen. R. s. 56 ההוא גברא דיִגְעַר ביה that man of whom it is said, Rebuke him (Satan; with ref. to Zech. l. c.).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

  • גער — 1 v. להינזף, לשמוע תוכחות, לזכות בהטפת מוסר, לשמוע דברי גנאי, לספוג גערו 2 v. לנזוף, להוכיח, להטיף מוסר, לדבר בכעס, להשמיע גערות, לגנות, לייס …   אוצר עברית

  • Góra Kalwaria — Infobox Settlement name = Góra Kalwaria imagesize = 250px image caption = Immaculate Conception Church in Góra Kalwaria image shield = POL Góra Kalwaria COA.svg pushpin pushpin label position = bottom subdivision type = Country subdivision name …   Wikipedia

  • Gora Kalwaria — Góra Kalwaria …   Deutsch Wikipedia

  • Góra Kalwaria — Góra Kalwaria …   Deutsch Wikipedia

  • Góra Kalwaria — Héraldique …   Wikipédia en Français

  • נתן לו על הראש — נזף בו, גער בו, העמידו במקום {{}} …   אוצר עברית

  • צעק עליו — הרים את קולו עליו, גער בו, התרגז עליו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”